ابتدا مواد استخراجی از معادن مورد نظر توسط شرکت تا محل کارخانه حمل می گردد وانتقال مواد از دپو به قسمت اولیه خط تولید توسط نوار نقاله صورت می گیرد .مواد پس از آسیاب شدن به وسیله آسیابهای کوییت با خروجی های مختلف دانه بندی۰ تا ۲۰ میلیمتر می گرددو به سالن آماده سازی مواد انتقال می یابد.

در این سالن مواد وارد کوره های دوار می شود. بعد از این مرحله شاموت ها با توجه به نوع محصول توسط آسیاب های تیغه ای دانه بندی شده وجهت اضافه  کردن  چسب مورد نیاز (مواد معدنی دارای پلاستینه بالا که قبلا به صورت مش ،مکانیزه شده ) وارد میکسر ها شده و در آن جا بعد از ترکیب کردن عناصر مورد نیاز، رطوبت آن  به حد کافی رسیده وبعد از میکس ،همگن شده وبه سیلوی ذخیره مواد هدایت می شوند.

مواد از طریق چند فید کشویی از سیلو ها به طرف مرحله بعد یعنی قالب گیری و پرس هدایت می شوند. در این قسمت مواد به وسیله نوار نقاله های اتوماتیک به پرس های هیدرولیک با ظرفیت های مختلف تزریق ودر فشاری -بین ۴۰۰ تا  ۱۶۰۰ تن قالب گیری و پرس  می شوند و بعد از عملیات پرس که به صورت کاملا اتوماتیک انجام می گیرد آجر ها به وسیله نوار نقاله جمع آوری، لبه های زائد شان پیرایش شده  ، به صورت دسته هایی چند تایی منظم شده وبه وسیله رباط های هوشمند جمع آوری شده ودر واگن های کوره طبق برنامه ریزی داده شده چیده می شود.

پس از مرحله چیدمان ،واگنها به وسیله ریلهای هیدرولیک وارد واحد پخت وکوره ها می شود و در داخل کوره ها در جایگاه خود قرار می گیرند. آجر ها پس از عملیات خشک شدن  ، رطوبت خود را کاملا از دست داده وعملیات پخت آغاز می گردد. زمان پخت بین ۷۲ تا ۱۷۰ ساعت ودرجه حرارت های مختلف بین ۱۲۰۰تا۱۵۰۰ درجه سانتیگراد پخته شده (زمان ومیزان حرارت بستگی به نوع مواد وکاربرد محصول نهایی دارد) بعد از خاموش شدن کوره وبعد از گذشت چند ساعت بوسیله فن های خنک کننده سرد شده و واگن آجر به بیرون از کوره ها هدایت شده و وارد قسمت بسته بندی وکنترل کیفی می شود. در این قسمت آجر ها بسته به نوع رنگشان  ، پس از تاییدیه واحد کنترل کیفی ، جداسازی و بسته بندی شده وبه انبار محصول انتقال یافته و آماده ارائه به بازار می گردد.